Ny rutin för antigentest covid-19

Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar. Nu finns en ny rutin som beskriver hur antigentester ska användas och om hanteringen vid positivt respektive negativt svar för patienter och brukare.

Antigentester ger möjlighet till snabba svar men har en sämre känslighet vid förekomst av låga virusnivåer. Antigentester kan därför användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar, men ersätter inte den storskaliga PCR-testningen.

Antigentester kan tas på patienter och brukare vid planerad inläggning på sjukhus, vid flytt till särskilt boende och inskrivning på akutmottagningen. Vid symtom eller vid hög misstanke om covid-19 ska PCR-prov tas.

Vad gäller vid ett positivt respektive negativt svar?

Ett positivt antigentest räknas som påvisad covid-19 och ska anmälas enligt Smittskyddslagen samt journalföras.

Ett negativt antigentest bedöms vara tillräckligt för att utesluta smittsamhet hos personer utan symtom men kan inte utesluta covid-19 hos personer med symtom.
Provtagning och analys ska utföras av, för ändamålet, utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Varje verksamhetsområde ska ha utsedd medicinskt ansvarig läkare för antigentesterna.

OBS! Kontakta Vårdhygien innan antigentester används.

Rutinen för antigentester ger bra stöd

I rutinen Användning av antigentest för SARS-CoV-2 inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg i Region Gävleborg kan du läsa mer hur antigentester bör användas och om hanteringen vid positivt respektive negativt svar för patienter och brukare.

Testet som används i Region Gävleborg är utvärderat och uppfyller de prestandakrav som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.