Nu marknadsförs Min vård Gävleborg

Under maj-juni kommer den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg att marknadsföras lite extra. Ett informationsmaterial om appen Min vård Gävleborg går ut till berörda verksamheter.

Informationsmaterial till Min vård Gävleborg. Äldre kvinna och gravid kvinna med mobiltelefon – bildcollage
Informationsmaterial är nu på väg till berörda verksamheter. Paketet är märkt med en blå etikett.

Det gemensamma arbetet mot en god och nära vård har gjort det möjligt att erbjuda våra invånare en smidig digital ingång till primärvården, den specialiserade vården och tandvården.

För att nå ut med information om de digitala funktionerna i Min vård Gävleborg lanseras en kampanj med början den 8 maj.

Temat i kampanjen bygger på enkelheten att söka och få vård. Budskapet kommer att finnas i tryckt material som affischer och foldrar, men också visas på digitala skärmar, som annonser i dagspress, i filmer på sociala medier med mera. Vår devis är, digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

När du som medarbetare i vården möter patienten kan du bidra med att informera om Min vård Gävleborg. Förhoppningen är att alla ska kunna känna sig delaktiga i att sprida ordet. Tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma patient, både digitalt och fysiskt!

Trycksakspaket

Från den 15 maj (vecka 20) får berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården ett trycksakspaket att använda vid patientmötet.

Materialet består av

  • en affisch för väntrum
  • ett par så kallade bordspratare till informationsdisk eller liknande
  • foldrar, att användas vid patientbesök, som ett komplement till en allmän information om hur kontakten med vården kan fortlöpa digitalt.

Fler foldrar beställer du här: Beställning av folder - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Tipsa patienter!

Hit kan du hänvisa patienter för mer information om Min vård Gävleborg.

Läs mer på: Min vård Gävleborg - 1177

Ladda ner appen: Logga in i Min vård Gävleborg - 1177