Munskydd ska bäras i patientnära arbete

På grund av ökad spridning av covid-19 återinförs source control i patientnära arbete. Munskydd och provtagning är led i att minska smittspridningen. Rekommendationen är i första hand munskydd men det kan finnas situationer där visir är att föredra.

Munskydd

Munskydd ska användas i syfte att skydda patienter från droppar och stänk ifrån luftvägarna. Rekommendationen är i första hand munskydd men det kan finnas situationer där visir är att föredra.

Medarbetare använder munskydd vid

  • patientnära arbete inom två meter
  • tillfällen då avstånd om två meter inte kan hållas mellan personal vid till exempel rondsituationer
  • utbrottssituationer som en del av åtgärderna för att minska smittspridningen.

Munskyddet kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd, förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av.

Provtagning

Medarbetare i hälso- och sjukvård och inom omsorgen stannar som grundregel hemma vid symtom som kan vara covid-19. Om du är vaccinerad med minst tre doser ska du stanna hemma i fem dagar. Om du är vaccinerad med mindre än tre doser ska du stanna hemma i sju dagar. I båda fallen ska du vara frisk och ha varit feberfri i minst två dagar innan du går tillbaka till arbetet.

Provtagning med antigentest utförs om kriterierna nedan uppfylls:

  • Medarbetaren har tillfrågats av chef att arbeta i händelse av svår bemanningssituation.
  • Medarbetaren har vaccinerats med minst tre doser.
  • Medarbetaren har lindriga symtom.

Provtagning av medarbetare inom primärvården och kommunal vård och omsorg utförs av primärvårdens hälsocentraler. Provtagning av medarbetare inom sjukhusbaserad specialistvården utförs inom verksamheten.

Positivt antigentest följs av PCR-test

Om antigentestet är positivt rekommenderas ett PCR-test. Detta för att kunna följa vilken typ av coronavirus som finns i Gävleborg. Svar på PCR-test behöver inte inväntas för att återgå till arbetet.

Rutiner

Covid-19 source control – Platina id 09-673012 (pdf) 

Covid-19 vårdhygieniska rekommendationer – Platina id 09-515686 (pdf)

Hygien- och klädregler för personal – Platina id 09-85962 (pdf)

Den 20 juni 2022 togs rekommendationen om source control bort. Rekommendationen återinfördes den 6 juli 2022 på grund av ökad spridning av covid-19.