Munskydd och visir vid all nära kontakt gäller tillsvidare

Den tillfälliga rutinen att använda både munskydd och visir vid nära kontakt förlängs tillsvidare. All personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, samt tandvård uppmanas att följa rekommendationen.

Smittspridningen i Region Gävleborg fortfarande hög. Läget är osäkert, kunskapen om virusmutanter är sparsam hittills och det finns risk för en tredje våg innan effekterna utav vaccineringen blir märkbara. Som en extra säkerhetsåtgärd rekommenderas att använda både munskydd och visir i all nära kontakt för att minimera risken för smittspridning.

Både munskydd och visir bör användas:

 • I alla nära arbetsmoment (mindre än 2 meter från individen och i minst 15 minuter kontinuerligt).
 • I situationer när fysisk distansering mellan personal inte kan tillämpas. Det bör även övervägas vid längre tids vistelse i gemensamt personalutrymme (minst 15 minuter).
 • Särskilt vid vård och omsorg av sköra patienter med förhöjd risk för allvarlig covid-19-infektion.

Praktisk användning av munskydd och visir:

 •  Använd munskydd och engångsvisir i högst i 4 timmar.
 • Undvik att röra vid munskyddet och/eller visiret under användning.
 • Kassera munskyddet och/eller visiret om de vidrörts.
 • Släng alltid munskyddet och engångsvisiret om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat.
 • Desinfektera flergångsvisir enligt tillverkarens anvisningar på både in- och utsida enligt befintliga rekommendationer. Placera sedan visiret på hygieniskt sätt på avsedd krok eller plats.

Viktigaste åtgärderna för att minimera risken för smitta:

 • Följ de basala hygienrutinerna och klädreglerna.
 • Håll fysisk distansering i omklädningsrum, personalutrymmen, på pulsmöten, ronder och liknande.
 • Var uppmärksam på symtom inför och under varje arbetspass.
 • Stanna hemma även vid lätta symtom. Provta för covid-19 via egenprovtagningen. 
 • Torka regelbundet av gemensamma kontaktytor såsom telefoner, tangentbord och rondvagnar med ytdesinfektionsmedel.