Multiresistent bakterie VRE

Just nu pågår kartläggning och sanering på grund av upptäckt av den antibiotikaresistenta bakterien VRE på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

Under oktober och november vårdades patienter på Gävle och Hudiksvalls sjukhus som vid screening påvisat förekomst av VRE, Vankomycinresistenta enterokocker. De enheter som patienterna vistats på är avdelning geriatrik, infektion och 111A. Totalt är det 15 personer som identifierats med VRE.

– För att undvika en spridning är det nu särskilt viktigt att följa basala hygienrutiner och klädregler. Det är viktigt att regelbundet torka av hjälpmedel, medicinsk utrustning och tagytor genom att använda engångstorkdukar och ytdesinfektionsmedel, säger Ilona Veréb, hygienläkare.

Förekomsten av VRE förhindras genom att:

  • hålla god handhygien genom att följa basala hygienregler
  • följa städregler
  • rengöra arbetsmaterial, hjälpmedel, tagytor och medicinteknisk utrustning enligt rutin
  • tvätta händer med tvål och vatten inför varje matintag och efter toalettbesök
  • hålla lågt antibiotikatryck
  • ta bakterieodlingar enligt rutin.

Läs mer

Basala hygienrutiner 
 
Handlingsprogram öppen och slutenvård samt särskilda boenden – Platina id 09-87365 (pdf)