Motverka hamstring av läkemedel

Trycket på att få ut extrarecept är stort från många patienter just nu. Läkemedelskommittén vill tydliggöra att alltid göra en bedömning av det medicinska behovet av receptförnyelse. 

Vid receptförnyelse: Kontrollera alltid när senaste recept förskrivits. Kvarstår indikationen för behandling? Stämmer styrka och dosering?

Skriv inte ut extra recept om det inte finns medicinskt behov, men se till att patienten har de recept som behövs för att säkerställa att ordinationen kan efterföljas.

Om osäkerhet finns, be gärna om patientens medgivande att gå in i läkemedelsförteckningen som finns i Pascal och 1177 Vårdguiden e-tjänster för att se vilka läkemedel som hämtats ut på recept de senaste 15 månaderna.

Konsekvensen av att skriva extrarecept kan leda till hamstring, så att patienter som verkligen har behov av läkemedlet inte får tillgång till det.

Läs mer om hamstring från läkemedelsverket gällande receptfria läkemedel 

Björn Ericsson, ordförande i Läkemedelskommittén Gävleborg