Lifecare SP - ny version

Nu finns en ny version av Lifecare SP tillgänglig.

Rättningar

  • Vidarebefordring av inskrivningsmeddelande: om ett inskrivningsmeddelande vidarebefordras efter att utskrivningsklar är skickad, ska inte "skickadatum" för utskrivningsmeddelandet ändras till dagens datum.
  • Meddelanden om planeringsunderlag som ska kvitteras trots att det inte finns något att kvittera, nu rättat.
  • Radbrytning av uppföljningskommentar vid utskrift av SIP: Tidigare såg det ut som att en äldre kommentar tillhörde en nyare kommentar. Nu är kommentarerna tydligt uppdelade var för sig.
  • Inaktiverade användare kan inte längre logga in i Lifecare utan får då ett meddelande om att användarkontot är inaktivt, och att de ska kontakta sin systemadministratör.

Nyheter

  • Efter bytet av inloggningstjänst i Lifecare sker alla val av medarbetaruppdrag inne i Lifecare. För de som har flera uppdrag blir det nu tydligare att i listan se vilken vårdgivare uppdraget tillhör.