Lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla 1 maj 2021

Lördagen den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Den gör det möjligt för hälso- och sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om elektroniskt förskrivna och uthämtade läkemedel och varor.

E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan på uppdrag av regeringen. Införandet sker stegvis med anledning av covid-19 pandemin och den stora belastning den medför på vården.

Så berörs du som arbetar inom hälso- och sjukvården

För dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården innebär lagen om nationell läkemedelslista ett antal förändringar.

Från 1 maj 2021 gäller:

  • Nytt: En första version av tjänsten Förskrivningskollen lanseras.
  • Nytt: Du som förskriver läkemedel/varor får möjlighet till en samlad bild av elektroniskt förskrivna och uthämtade läkemedel/varor i Förskrivningskollen. Gäller också sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist och farmaceut inom hälso- och sjukvård.
  • Nytt: Invånarna får möjlighet att dölja (spärra) information i tjänsten Läkemedelskollen.
  • Nytt: Nya typer av samtycken för att ta del av och använda information om förskrivna och uthämtade läkemedel/varor.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna se samma information om förskrivningar i befintliga journalsystem som i dag.

Mer information hos E-hälsomyndigheten kring vad som gäller från 1 maj.

Samlad information om nationell läkemedelslista

www.regiongavleborg.se/nll hittar du mer detaljerad information hur du påverkas i ditt arbete, informationsmaterial att ge till patienter, webbutbildning med mera.