Kontakta vårdhygien för smittspårning av covid-19

Vårdhygien ska kontaktas vid kännedom om covid-19 hos patienter eller personal som har arbetat inom 48 timmar innan symtomdebut eller fastnat i screening. På så sätt kan vårdhygien hjälpa till med smittspårning.

Vårdhygien, KTC, Skyddsutrustning Covid-19

Smittspridningen av coronaviruset är i nuläget på en låg nivå i Gävleborg och det är få som insjuknar med covid-19 bland vård- och omsorgspersonal samt patienter. Andelen fall förväntas dock öka framöver och att det då är deltavarianten, med ökad benägenhet till smittspridning, som kommer att dominera.

Covid-19 - Smittspårning efter positivt provsvar inom (pdf)

Mer information om smittspårning finns på smittskydds samlingssida 

Kontakta vårdhygien

Kontaktuppgifter vårdhygien