Inrest från utlandet? Testa dig för covid-19

Nu finns en tillfällig provtagningsrekommendation för vård- och omsorgspersonal som reser in i Sverige ifrån utlandet och ska arbeta inom sju dagar efter hemkomst från ett land utanför Norden.

Vårdhygien rekommenderar, som tillägg till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att vård- och omsorgspersonal provtas för covid-19 efter vistelse utanför Norden oavsett vaccinationsstatus.

Rekommendationen gäller oavsett om du har symtom eller inte:

  • Provtagning så fort du kan i samband med hemkomst.
  • Nytt prov fem till sju dagar efter hemkomst.
  • Vid negativt resultat följ eventuell symtomutveckling i 14 dagar räknat från första provtagning.

Denna rekommendation är tillägg till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation. Syftet med rekommendationen är att tidigt upptäcka och hindra spridning av coronavirus i vård och omsorg.

Utöver att du ska testa dig om du varit i ett land utanför Norden finns ytterligare rekommendationer beroende på vilket land du varit i. Tänk på att rekommendationerna uppdateras löpande beroende på hur smittspridningen ser ut. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller just nu.

Detaljerad info i rutin Tillfällig vårdhygienisk rekommendation för vård- och omsorgspersonal som reser in i Sverige ifrån utlandet (09-591867)