Inget fel på Astras vaccin – personalvaccinationerna fortsätter

Personalvaccinationerna med AstraZenecas vaccin fortsätter. Läkemedelsverket konstaterar att de rapporterade biverkningarna är de förväntade. AstraZeneca har också verifierat att det inte var något fel på den batch som användes.

11 februari började personalvaccinationerna mot covid-19 inom hälso- och sjukvården med AstraZenecas vaccin. Dagen efter rapporterades en relativt hög sjukfrånvaro på grund av biverkningar. För att säkra bemanningen under helgen pausades vaccinationerna från fredagen.

Region Sörmland, som stoppade sina personalvaccinationer av samma anledning, och Region Gävleborg hade vaccin från samma batch, det vill säga samma produktionsomgång av vaccinet. AstraZeneca har undersökt innehållet och verifierat att det inte är något fel på vaccinet.

Chefläkare stöder Läkemedelsverkets beslut

Läkemedelsverket har tagit del av uppgifterna om biverkningar för hälso- och sjukvårdspersonalen och ser ingen anledning att göra ändringar i planerad vaccination med AstraZenecas vaccin. Rekommendationen att fortsätta vaccinera med Astra stöds av chefläkare i de båda regionerna.

– Biverkningarna har varit de förväntade, feber och influensasymtom är vanliga och kända biverkningar i samband med vaccinationen. Personalen gör också rätt i att stanna hemma vid symtom, så det är bra att inte vaccinera för många i en arbetsgrupp samtidigt, säger chefläkare Per Melander i Region Gävleborg.

Kontakta närmaste chef för information

Detta innebär att även kommunal personal inom äldreomsorgen kan vaccineras med Astra. Den övre åldersgränsen på 65 år gäller dock fortfarande för Astras vaccin.

Länets kommuner administrerar personalvaccinationerna lite olika. Ta kontakt med närmaste chef för att höra hur du ska boka tid i din kommun, det vill säga om det administreras internt eller om du blir rekommenderad att boka via 1177.se.

Tidbokningen via 1177.se har varit pausad för nya vaccinationer med dos 1 i väntan på Astras vaccin, men öppnas igen under tisdag 16 februari.

Fakta biverkningar Covid-19 vaccine AstraZeneca, enligt FASS

 • ömhet vid injektionsstället (63,7 %)
 • smärta vid injektionsstället (54,2 %)
 • huvudvärk (52,6 %)
 • trötthet (53,1 %)
 • myalgi (44,0 %)
 • sjukdomskänsla (44,2 %)
 • pyrexi (inklusive febrilitet) (33,6 %)
 • feber > 38 °C (7,9 %)
 • frossa (31,9 %)
 • artralgi (26,4 %)
 • illamående (21,9 %)

Majoriteten av biverkningarna var lindriga till måttliga i svårighetsgrad och gick vanligtvis tillbaka inom några dagar efter vaccinationen. Jämfört med första dosen var biverkningarna som rapporterades efter den andra dosen lindrigare och rapporterades mindre ofta.