Informationsmaterial om covid-19 på olika språk

Sedan en tid tillbaka pågår insatser i hela Gävleborg för att nå ut med information till utrikesfödda om covid-19 och hur vi tillsammans kan minska smittspridningen i samhället. Du som arbetar inom hälso- och sjukvården är en viktig pusselbit för att nå ut med budskapet.

För att stödja dig i ditt arbete finns nu samlad information på flera olika språk på 1177 Vårdguiden på webben.

På sidan finns tre filmer på arabiska, persiska och somali.

Filmerna förklarar följande:

  • Hur smittspridningen kan minskas.
  • Att du ska stanna hemma om du är sjuk.
  • Att vi måste skydda äldre och svårt sjuka.
  • Vad du kan göra själv för att inte bli sjuk.
  • När och var du ska söka vård.

Du hittar också informationsmaterial i form av PDF-filer, exempelvis för att göra utskrifter:

Informationsmaterialet på olika språk kommer att kommuniceras på flera sätt med start vecka 14:

  • Annonsering på sociala medier.
  • Ny affischering med budskap på bussar och tåg.
  • Bildspel på digitala skärmar i väntrum och på våra hälsotorg i Gävle och Hudiksvall.
  • Brev- och mejlutskick till utvalda föreningar.
  • Genom samverkan med länsstyrelsen och via kommunerna i Gävleborgs län.