Influensavaccinationerna hösten 2020 - tips på förberedelser

Årets vaccinationer mot säsongsinfluensa startar måndag 2 november vecka 45. Informationsmaterial kommer att skickas ut till verksamheterna i mitten av oktober. Men redan nu kan du och din verksamhet börja det förberedande arbetet. Hälsocentralerna planerar själva hur vaccinationerna ska genomföras på ett säkert sätt med anledning av covid-19.

Nytt för i år

  • Vaccination mot pneumokocker ska inte erbjudas under kampanjveckorna på grund av pandemin och den tidsåtgång det tar att ge vaccinet. Erbjud patienterna vaccinationen vid bokat besök och vid annan tid på året.
  • Frågeformuläret på svenska skickas i år hem till alla patienter som är 65 år och äldre, med uppmaningen att ta med formuläret till vaccinationstillfället.
  • 3200 doser av högdosvaccin med ett bättre skydd är beställt och ska endast erbjudas personer som är 65 år och äldre på SÄBO. Fördelning av doserna sker i samråd mellan medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen och hälsocentral. Inga andra enheter får beställa detta vaccin.

Information till vården

Samlad information rörande influensavaccination finns på smittskydds webbplats.

Frågeformulär inför influensavaccination

Svensk version skickas hem till 65 år och äldre. De andra språken bör i första hand skrivas ut hemma och i andra hand fyllas i vid vaccinationstillfället. Hälsocentral ansvarar för det praktiska kring de övriga språken.

Influensavaccinering – finns översatt till olika språk: arabiska, engelska, finska, somali, svenska och tigrinja. Dokumenten på de olika språken hittar du på sidan Influensavaccination under rubriken ”Frågeformulär till patient inför vaccinering”.

 

SMS-påminnelse till patient

Patienten beställer påminnelsen själv genom att skicka ett sms, men upplys gärna om denna möjlighet.

SMS skickas inför start av vaccination med länk till var och när vaccination sker.

SMS påminnelse – skriv ut affisch här.

 

”Till dig som möter patienterna”

Du som möter patienter och anhöriga har en central funktion. Att sprida ordet om varför det är viktigt att vaccinera sig är en framgångsfaktor för att få fler att vaccinera sig.

– Du är helt enkelt den viktigaste nyckeln att få dem att överväga vaccination, förklarar Lars Wesslén, smittskyddsläkare.
Nu påbörjar smittskydd tillsammans med kommunikationsenheten arbetet med att ta fram det nya kampanjmaterialet. Om du ser förra årets affischer sitta uppe någonstans i verksamheten så städa bort dem. I mitten av oktober kommer det nya materialet nå verksamheterna.

Precis som under förra årets influensasäsong kommer personalvaccinationer att erbjudas vid öppna vaccinationstillfällen i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Mer information om detta publiceras bland annat på Plexus i början av oktober.