Handledardagarna 2023

Är du handledare? Vill du få ny inspiration och samtidigt utvecklas som handledare? Välkommen till Handledardagarna 2023!

Visste du att Region Gävleborg handleder 8000 veckor varje termin? Praktiken, eller den kliniska utbildningen som det egentligen handlar om, är viktig för att vi ska kunna förse vår region med rätt kompetens i framtiden.

– Du som handledare har ett otroligt viktigt uppdrag, säger Catrine Björn, studierektor på Region Gävleborg. Genom att anordna handledardagar vill vi bjuda våra handledare på inspiration och möjlighet att utvecklas sitt personliga handledarskap.

Handledardagarna vänder sig till dig som handleder elever och studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningar i Region Gävleborg eller någon av länets kommuner.