Hållbarhet som drivkraft vid inköp

Hållbarhetsfrågan kan upplevas som en utmaning för chefer som hanterar inköp. Men hållbarhet driver innovationer och blir i sig en framgångsfaktor vid offentliga inköp. När hållbarhet ställs i fokus leder det till förändrade vanor och tankebanor. Behöver vi till exempel alltid köpa nytt?

Ett bra exempel på nytänk utifrån hållbarhetsaspekter är Region Gävleborgs inköp av flergångskuddar som ersatte användningen av engångskuddar under 2023. Region Gävleborg gick från en användning av engångskuddar som belastade miljön med långa transporter och kostsam sophantering, till en hållbar EU-tillverkad produkt, med en årlig kostnadsbesparing på två miljoner.

Kravställarna i verkligheten

Chefer med flera, som genomför offentliga affärer, bär ett stort ansvar för de som levererar till vår organisation. Som en del av det ansvaret ingår att kunna kvalitetssäkra de rätta kraven i upphandlingsdokumentet och formulera viktningen korrekt vid ett offentligt inköp.

– Många gånger är det omöjligt att uppnå ett bra resultat om man inte är ute i verkligheten och vrider och vänder på alla förutsättningar för att förstå behoven, säger Sigrid Petterssén, strateg och projektledare Regional utvecklingsförvaltning. Sigrid har under många år arbetat med hållbar upphandling inom Region Gävleborg. Idag leder hon projektet ”Hållbar affärsinnovation i Gävleborg” som bland annat verkar för att öka kunskapen om hur inköp och nya affärsmodeller kan driva en hållbar cirkulär utveckling. Sigrid fortsätter,

– Ibland krävs också ett motstånd för att det ska gå att förstå när det är dags att rucka på gamla invanda processer. Hållbarhet kan ses som ett sådant motstånd som gör att vi måste hitta nya lösningar och nya affärsmodeller. Ruckar man på gamla invanda processer bara genom att undvika ”copy/paste” kan det innebär en positiv inverkan på den hållbara cirkulära utvecklingen. Kort sagt, en lönsam affär!

Tack vare bred kunskap kring helhetshanteringen i upphandlingen blev resultatet en framgångsfaktor både ur ett ekonomiskt, miljömässigt, och ett socialt perspektiv. Den innovativa inköpsprocessen av flergångskuddarna är ett exempel på hur hållbarhetskrav kan bli till en framgångsfaktor.