Frågor och svar om Digitala vårdmöten, DVM

I oktober lanserar Region Gävleborg en ny digital vårdtjänst; Digitala vårdmöten (DVM). DVM är ett komplement till dagens vårdutbud och en av lösningarna för att öka tillgängligheten till vården och att möta ett ökande vårdbehov.

Det pågår arbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och inom DVM-projektet med förberedelser inför implementeringen av DVM. Det är en hel del arbete som behöver bli klart före sommaren.

Mötesforum och information om DVM

Det finns olika arbets- och mötesforum, bland annat ordnar DVM-projektet 30-minutersmöten varannan vecka för alla kontaktpersoner i verksamheterna.

– Vi har olika teman på varje 30-minutersmöte beroende på vad som är aktuellt. Det kan till exempel handla om rolltilldelning eller kommande utbildningar, berättar Elisabeth Berglönn, huvudprojektledare för DVM.

– Vi försöker även fånga upp frågor som kommer under mötet och sammanställer dem tillsammans med svaren. Alla frågor och svar finns under DVM. Om du saknar någon fråga eller har en fundering, e-posta: dvm@regiongavleborg.se, säger Anna-Karin Niemann, ansvarig för kommunikation inom DVM.

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

Om du är nyfiken på hur det är att arbeta i en digital plattform kan du läsa om Elisabet Mickelsson som är en av sjuksköterskorna som arbetar i den digitala coronamottagningen eller om reumatologens e-mottagning som sedan september 2019 har erbjudit patienter möjligheten att rapportera in sina ledgångsbesvär via en digital vårdtjänst.