Fortsatt väntan på personalbesked om Astra

Folkhälsomyndigheten har ännu inte gett besked om vårdpersonal som vaccinerats med Astra i dos 1 även rekommenderas att ta dos 2. Tidsintervallet för personalvaccinationerna skjuts samtidigt upp från 10 veckor till 12 veckor för att ge myndigheten lite mer betänketid.

11 februari påbörjades vaccinationerna av hälso- och sjukvårdspersonal under 65 år med Astras vaccin. 25 mars ändrades rekommendationen till att vaccinet bara ska ges till personer över 65 år efter larm om misstänkta allvarliga biverkningar hos yngre.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu konstaterat att nyttan av vaccinet överväger riskerna. Folkhälsomyndigheten arbetar med att gå igenom informationen från EMA och under tiden rekommenderas en fortsatt paus för personer under 65 år.

Dos 2 kan skjutas upp till vecka 18

Den andra dosen av AstraZeneca ska enligt rekommendationerna ges efter 9 till 12 veckor. Region Gävleborg och flera andra regioner fastslog ett intervall på 10 veckor, men det finns alltså ett utrymme att skjuta upp det ytterligare 2 veckor för personalvaccinationerna tills Folkhälsomyndigheten tagit ställning till EMA:s information om vaccinets biverkningar.

Personalvaccinationerna skulle enligt intervallet på 10 veckor ha fortsatt med dos 2 vecka 16, men tidsgränsen flyttas alltså fram till vecka 18 om det blir aktuellt att återuppta vaccinationerna.