Första fallet av apkoppor i Gävleborg

Det första fallet av apkoppor (monkeypox) har konstaterats i Gävleborg.

– Smittspårning pågår runt fallet. Personen mår under omständigheterna väl och har lindriga besvär säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Smittar vid nära fysisk kontakt

Apkoppor smittar framför allt vid nära kroppskontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära hudkontakter med en smittsam person, utgör en särskilt hög risk. 

I utbrottet som pågår i Europa och övriga världen har smitta främst skett i samband med sexuella kontakter. Majoriteten av fallen har hittills identifierats bland män som har sex med män.

Patienter ska kontakta vården vid symtom 

Infektionen börjar ofta med feber, värk i kroppen och svullna lymfkörtlar. Därefter får de flesta hudutslag som kan övergå i blåsor och sår, framför allt på eller runt könsorgan, analöppning eller vid munnen som kan ge smärta.

Personer som har symtom som de tror kan vara apkoppor uppmanas att kontakta vården genom att ringa sin hälsocentral eller 1177. De kan också söka vård digitalt i Min vård Gävleborg. Personer som misstänker att de har apkoppor bör avstå sexuella kontakter i väntan på provtagning och provsvar.

Provtagning och åtgärder

Information om provtagning och åtgärder i samband med apkoppor finns på samverkanswebben. Observera att provtagning av misstänkt fall endast ska utföras på utvalda enheter; infektionsmottagningen i Gävle samt könsmottagningen i Gävle.