Flest suicid i vårt län – nu utbildar vi alla medarbetare inom vården

Gävleborg ligger nu högst i landet vad gäller antal suicid (säkra och osäkra). Det är angeläget att vi arbetar suicidförebyggande på bred front. Här nedan finner du en kompetenshöjande e-utbildning för samtliga medarbetare inom hälso- och sjukvården i länet. Utbildningen ska vara slutförd under 2019.

Ett sätt att arbeta förebyggande är att göra vårdpersonal medvetna om suicidrisker och kunna identifiera suicidnära personer, både i vården och i övrig omgivning. Nu finns ett starkt behov av att samtliga medarbetare inom vården följer denna uppdaterade utbildning under 2019 för att aktualisera sina kunskaper på området.

SPiSS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård) omfattar tre webbkurser med grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Kursen är skapad av Region Skåne men är generell i sin utformning. En delkurs tar cirka 30 minuter att göra.

Målet är att samtliga medarbetare inom vården ska genomföra kurs 1 och 2. Samtliga läkare, personer inom verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa, samt rådgivningssköterskor bör även genomföra kurs 3.

E-utbildning suicid, del 1, 2 och 3

Läs också Region Gävleborgs nya regionala handlingsplan för suicidprevention (pdf)

Uppföljning e-utbildning suicid privata vårdgivare

För att veta hur många av de privata vårdgivarna som genomgått utbildningen: var vänlig fyll i formuläret nedan när du gjort klart utbildningen.

Medarbetare inom Region Gävleborg gör utbildningen via kompetensportalen som också ger statistik. Så detta gäller endast för privata vårdgivare.

Jag har slutfört utbildningsdelarna: