Fler överlever bäckencancer – extra satsning på rehabilitering

I Sverige behandlas 25 000 personer varje år för cancer i bäckenet. Med stöd av Regionalt Cancercentrum har Region Gävleborg inlett en satsning på rehabilitering efter bäckencancer. Regionen bjöd nyligen in till föreläsningar och grupparbeten i ämnet.

I Sverige behandlas 25 000 personer varje år för cancer i bäckenet. Det kan vara exempelvis prostatacancer, livmodercancer eller tjocktarmscancer. 80 procent av patienterna får kroniska förändringar efter behandlingen som består av operationer och strålbehandling.

Det här innebär att allt fler behöver stöd till ett bra liv efter sin cancer. Regionalt Cancercentrum (RCC) i Sverige har i år riktat lampan mot just rehabilitering efter bäckencancer. RCC har tagit fram en nationell vägledning för detta och i Region Gävleborg pågår ett arbete med att implementera riktlinjerna.

Gemensam handlingsplan i länet

27 november bjöd regionen in till en särskild utbildningsdag kring bäckencancerrehabilitering. Berörd hälso- och sjukvårdspersonal och patientrepresentanter i länet var inbjudna och det var ett 40-tal personer som samlades på Folkets hus i Gävle.

- Syftet är att vi alla ska få lära oss mer, och ta fram en gemensam handlingsplan för hur vi i vår region ska ta hand om våra patienter på bästa sätt, säger Anders Rhodin, verksamhetschef för paramedicin.

Patientens upplevelse

Elisabeth Blom, patientombud och boende i Hudiksvall, var med för att ge en bild av hur det är att drabbas av cancer, och leva med de bestående men som behandlingen kan medföra. Förutom de rent medicinska förändringarna behöver man hjälp att nå en bra livskvalitet. 

- Det är viktigt att hitta sätt att fortsätta sitt sociala liv och inte gå undan och tänka att man är sjuk. Ibland har barnbarnen fått putta på mig när jag inte ens orkat gå, men det har ändå varit bättre att umgås med dem än att vara för sig själv, säger Elisabeth. 


Elisabeth Blom, Hudiksvall, deltog för att berätta om hur det är att vara patient i cancervården. 

För Elisabeth Blom var dagen både givande och frustrerande.

- Det är viktigt för oss patienter att få vara med och höra resonemangen och om den senaste forskningen. Men samtidigt blir man frustrerad över att höra alla säga att ”så här ska vården vara och fungera”. Det stämmer ju sällan med verkligheten. När blir det så som man säger att det bör fungera?

Stort engagemang och många idéer

Emma Nisukangas, dietist, är projektledare för arbetet med bäckencancerrehabilitering i Region Gävleborg. Hon höll i utbildningsdagen och grupparbetena. 

- Jag tycker det blev en bra dag. Det var ett stort engagemang från deltagarna och roligt att de flesta vill göra mer för dessa patienter, trots resursbrist och hög arbetsbelastning. Vi har fått många bra förslag som vi ska jobba vidare med.


Emma Nisukangas, dietist och projektledare, arrangerade utbildningsdagen och grupparbetena. ”Det är extra roligt att få med så många patientrepresentanter som kan ge sin syn på saken”, tycker Emma.

 
Ylva Karlström, sjuksköterska, och Marie Zajicova, överläkare onkologen, Gävle sjukhus. ”Jag har blivit positivt överraskad över att vi gör så mycket redan”, är en av Ylvas reflektioner kring dagen.

 
Louise Bohr, gynekolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, presenterade den nationella vägledningen för bäckencancerrehabilitering. Hon berättade otvunget och lättsamt bland annat om hur cancer i bäckenområdet påverkar den sexuella hälsan. 

 
Emma Ohlsson-Nevo är sjuksköterska och forskningshandledare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hon presenterade det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. ”Kommande forskning berör bland annat vilken effekt medicinsk yoga kan ha i rehabiliteringen av bröstcancerpatienter”, avslöjade Emma.