Min vård Gävleborg

Ett år med Min vård Gävleborg

Den 26 oktober för ett år sedan lanserades den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg. Elisabeth Berglönn, verksamhetschef för verksamhetsområdet Digital vård, berättar om första året och planerna framåt.

Hur har första året med Min vård Gävleborg varit?

Det här året har gått fort. Vi har ju startat men vi är långt ifrån färdiga. Det har hänt ganska mycket under året. Vi har fortsatt att utveckla och justera alla delar. Det vill säga patientappen, Clinic24 och arbetssätten i vården. Det är jätteroligt att se hur verksamheterna har hittat olika användningsområden för Min vård Gävleborg. Vi har också upptäckt saker som vi måste jobba vidare med för att göra det ännu bättre.

Vad vill ni utveckla?

Det är mycket småsaker som behöver förbättras. Det är dock några större områden som vi ska fokusera på framöver. Vi ska bland annat se över om ärenden som genereras i triagemotorn kan hanteras som asynkrona chattar. Det skulle förbättra upplevelsen för både medarbetare och patienter. Vi ska också se över strukturen för vilka ärenden medarbetarna kan se i systemet. För 1177 håller vi på att utveckla en ny besökstyp som kommer att göra det lättare för telefonrådgivningen att arbeta i systemet. På önskemål från invånarna kommer vi att lägga till tjänster för att boka tid för provtagning, förnya recept och om- och avboka tid. Vi vill också marknadsföra appen mer för att få de besöksvolymer vi behöver för att få full effekt av tjänsten.

När kommer appen att marknadsföras mer?

Vi kommer förmodligen inte göra någon större marknadsföring i år. Däremot skulle jag vilja uppmana vården att själva prata om Min vård Gävleborg med sina patienter. Jag skulle vilja att vi ökar de vårdinitierade delarna. Alltså de områden som vi drog igång med för ett år sedan, då vården frågade patienterna om att ha digitala besök, använda asynkrona chattar och skicka bokningsbiljetter. Jag önskar att fler hittade sätt att jobba med Min vård Gävleborg utöver de ärenden som kommer in via triagemotorn.

Vad har varit höjdpunkter under året?

Jag tycker det är roligt när verksamheterna hittar nya sätt att använda systemet. När det finns idéer och folk delar med sig av goda exempel med varandra.

Mödravården är ett gott exempel. På barnmorskemottagningarna i länet erbjuds gravida asynkrona chattar under hela graviditeten. Barnmorskorna kan hjälpa många fler när de har möjlighet att svara på chattmeddelanden istället för att hantera telefonköer. Framför allt är det en bra service för de blivande mammorna att slippa åka till mottagningen om det inte behövs.

Vad har varit den största utmaningen under året?

Att skapa förståelse för syftet med Min vård Gävleborg. Det handlar inte att införa ett nytt system utan om att skapa god och nära vård. Det här är ett verktyg för ge patienterna lika vård, nära vård och mer personcentrerad vård. Det är lättare att ta till sig systemet och hitta sätt att jobba med det, när man har en förståelse för varför vi gör det här.

Om ytterligare ett år, vad tror du har hänt då?

Då har vi fått igång barnfunktionen i Min vård Gävleborg, vilket innebär att appen även kan användas för barn. Vi har också färdigställt triagemotorn, alltså fyllt på med fler frågeformulär så att den är mer komplett och fungerar bättre. Vi har fler tjänster så att patienterna kan utföra mer administrativa ärenden i vården. Om ett år har vi också betydligt fler patienter som använder den digitala ingången och färre som ringer 1177. Jag hoppas också att vi har ökat andelen vårdinitierade ärenden. Det borde vi hinna på ett år! Framåt är ett år väldigt långt men tittar man bakåt är det väldigt kort.

Något mer du vill tillägga?

Vi är otroligt tacksamma för alla som provar sig fram. Alla kontaktpersoner gör ett fantastiskt jobb! Det finns ett fantastiskt engagemang och en vilja att göra något bra av det här. Jag ser fram emot fortsättningen. Än så länge jobbar vi med att etablera basen. När den väl är på plats finns det väldigt mycket roliga saker vi kan göra!