Karin Myrberg och Rose-Marie Svensson, logopedenheten och Cajsa Blank, Kultur Gävleborg

De får årets länsfolkhälsopris

Årets länsfolkhälsopris går till logopedenheten och Kultur Gävleborg för deras satsning ”Läs på recept” som är en metod för att förbättra språkutvecklingen hos barn. Metoden har gett goda resultat hos användarna och även fått stor spridning nationellt.

– Läs på recept bidrar på ett fint sätt till att nå våra regionala folkhälsomål, att barn och ungdomar ska växa upp i goda och jämlika förhållanden, säger Kerstin Almén, ordförande i nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg som delar ut priset.

Motiveringen lyder: "Att kunna tala och kommunicera i förskoleåldern är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap senare i skolan. Barn med språksvårigheter behöver extra mycket stöd för att utveckla sitt språk och högläsning tillsammans med en vuxen är viktigt för denna grupp. Därför får Kultur Gävleborg och logopedenheten Region Gävleborg årets folkhälsopris för sitt utvecklande, testande och vetenskapligt utvärderande av det nya arbetssättet Läs på recept."

– Arbetet med Läs på recept har gett verktyg för att arbeta förebyggande med barns tal- och språkutveckling, men även synliggjort fördelarna med att samarbeta med andra aktörer, säger pristagare Karin Myrberg, logopedenheten.

Priset delades ut under konferensen Regional mötesplats för social hållbarhet den 3 juni.

Läs mer om metoden: Läs på recept

Om Länsfolkhälsopriset

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla de regionala folkhälsomålen om god och jämlik hälsa. Såväl föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera. Det är Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) som utser vinnarna av priset. Nätverket består av politiker från Region Gävleborg och alla länets kommuner.

Mer information om länsfolkhälsopris