Dags att nominera till länsfolkhälsopriset

Nu är det dags att skicka in din nominering till länsfolkhälsopriset 2021.

Länsfolkhälsopriset delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet i länet.

Såväl enskilda individer som föreningar, företag och offentliga aktörer i vårt län kan nomineras.

En vinnare utses i början av nästa år. Förutom diplom och en summa på 5 000 kronor får vinnaren ett kulturföremål från länet.

Vem kan nominera?

Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera någon eller några som de tycker är värd att uppmärksammas.

Finns det några bedömningskriterier?

Priset går till insatser som kan kopplas till något av de tre målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg. Dessa är:

  • delaktighet och inflytande i samhället
  • barn och ungas uppväxtvillkor
  • ekonomiska och sociala förutsättningar

Särskild vikt läggs vid insatser som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa och/eller ger långsiktiga effekter på folkhälsan i länet.

Så nominerar du…

Fyll i formuläret som du hittar här. Senast den 31 december 2021 behöver vi ha din nominering.

Mer information:

Läs mer om länsfolkhälsopriset på https://www.regiongavleborg.se/lansfolkhalsopris