Byt till privata kläder innan du går ut

Tänk på att du som jobbar inom vården måste byta om till privata kläder innan du går ut och sätter dig någonstans. Du får annars med dig mikroorganismer som följer med kläderna in till vårdavdelningarna, vilket innebär en smittrisk.

Följ de klädregler och basala hygienrutiner som gäller för att behålla kläderna rena under arbetspasset. När du har vårdens arbetskläder på dig kan du exempelvis inte sitta gräset, på bänkar eller balkonger i och med risken för spridning av mikroorganismer till vårdavdelningarna. Du får heller inte röka i arbetskläderna.

Du kan gå i arbetskläder ute, till exempel för att köpa mat eller gå till en annan byggnad, men detta gäller bara på sjukhusområdet. Byt därför om när du ska gå ut och sätta dig eller lämnar sjukhusområdet.

Specialarbetsdräkt får inte bäras utanför operationsavdelningen. Här är endast korta ärenden, som att köpa mat, tillåtna.

Om du har frågor, vänd dig till din närmaste chef eller vårdhygien.

Basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10)