Besöksrestriktioner införs på våra sjukhus

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället införs nu besöksrestriktioner på våra sjukhus och hälsocentraler.

För att minska risken för smittspridning bör anhöriga följa dessa restriktioner när de besöker en närstående på något av våra sjukhus eller medföljer till någon av våra hälsocentraler:

  • Anhöriga/besökare ska vara symtomfria.
  • Anhöriga/besökare ska hålla god handhygien.
  • Anhöriga/besökare ska bära munskydd under hela besöket.
  • Anhöriga/besökare ska hålla avstånd till personen de besöker, andra patienter samt personal.
  • Max två besökare per besökstillfälle – anhöriga/besökare uppmuntras att göra sina besök i samråd med avdelningspersonal.
  • Max en medföljande person till patienter som ska göra mottagningsbesök – patienten bör om möjligt besöka mottagningen ensam.

Lokala avvikelser samt undantag för specifika situationer kan förekomma. Dessa beslut om undantag fattas på avelnings/chef-nivå och vid behov i samråd med vårdhygien.

Informationsmaterial och trycksaker