Barns tillväxtkurva i Journalen

Den 2 juni digitaliseras tillväxtkurvan för barn och kommer att finnas tillgänglig i Journalen på 1177.se och för personal i NPÖ, Nationell patientöversikt. Det gäller barnets längd, vikt och huvudmått.

Varje region avgör själv vad som ska visas i e-tjänsten Journalen på 1177.se. Region Gävleborg visar så här långt provsvar, besöksanteckningar, diagnos och vaccinationer.

Nu utökas Journalen och NPÖ med att även visa barns tillväxtkurvor som kontrolleras vid barnavårdscentralen (BVC). Även mätvärden som registreras vid barnmottagningen eller annan mottagning där barn mäts eller vägs kommer att visas.*

– Den största vinsten för oss är att vi kan följa barnets tillväxt även om barnet besökt en annan vårdenhet för att mätas eller vägas, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare.

Journalen ska utökas ytterligare

Ytterligare journalinformation kommer att läggas till längre fram, däribland uppmärksamhetssignaler gällande läkemedel, allergier och behandlingar samt läkemedel och remisser.

Den utökade mängden information i Region Gävleborgs journaler uppfyller flera av målen inom utvecklingen mot en God och nära vård.

– Att på detta sätt utöka informationen till patienten känns som en logisk utveckling av de digitala möjligheterna. Patienten får en större insyn och kan bli mer delaktig i sin vård, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
*) Mätvärden som kan ses i NPÖ och Journalen är de som registreras från och med den 2 juni 2021, det kommer inte finnas äldre uppgifter att gå tillbaka till.

Manualer

Tillväxtkurvor i NPÖ - se sidan 48 i manual för NPÖ (pdf)
 
Tillväxtkurvor i Journalen - se sidan 43 i manual för Journalen (pdf)