Havsmiljö

Att tänka på för en god hygien i sommar

Vårdhygien ger råd om hur vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården och omsorgen kan förebyggas under sommaren.

Nu är det sommar och med den kommer värmen och hög luftfuktighet. Varma sommardagar med höga temperaturer och hög luftfuktighet kan ställa till det för både patienter, personal och material.

Värmebölja

Under sommaren kan värmeböljor skapa påfrestningar på inomhusklimatet. Det är därför viktigt att förbereda boenden och vårdinrättningar med åtgärder som kan minska värmen inomhus.

Se vårdhygiens rekommendation.

Hög luftfuktighet

När luftfuktigheten stiger kan den påverka sterila förpackningar negativt och därför är det viktigt att ha kontroll över temperatur och luftfuktighet i sterilförråd och utrymmen där sterilt material förvaras. Se dokument på Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH): Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag på åtgärder för mer information och stöd om detta.

Legionella - förebyggande åtgärder

Sommarneddragning brukar innebära att vissa lokaler inte används. Då finns det risk för att vatten blir stillastående i ledningarna som i sin tur kan skapa tillväxt av legionellabakterier.

Duschslangar och kranar som inte används regelbundet skall genomspolas minst en gång/veckan. Spola både varmt och kallt vatten i minst två minuter. När en avdelning öppnar efter stängning ska samtliga kranar spolas igenom med både varmt och kallt vatten i minst tre minuter. Om en avdelning står tom i mer än en vecka ska även spol- och diskdesinfektorer köras en gång per vecka med standardprogram.

Mer information om legionella.

Aktuella rutiner avseende covid-19

Under flera månader av hög samhällsspridning av covid-19 har rekommendationen för source control varit att använda både munskydd och visir i alla nära kontakter (mindre än 2 meter). Nu lättas rekommendationerna till att endast använda munskydd (IIR) vid alla nära kontakter då fysisk distansering inte är möjlig. Visir kan vara ett alternativ vid arbetsmoment då munskydd inte anses lämpligt.

Observera att vid misstänkt eller bekräftad covid-19 infektion gäller alltid instruktioner enligt Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer.

All information om covid-19, samlingssida

Badsårsfeber

Höga badvattentemperaturer ökar risk att drabbas av badsårsfeber. Badsårsfeber orsakas av gramnegativa bakterier, främst olika Vibrio-arter. Det är vattenlevande arter som trivs extra bra när vattentemperaturen är över 20 grader. Vid bad kan de infektera sår och ge upphov till erysipelas-liknande hudinfektion. Även djup infektion som liknar nekrotiserande fasciit och sepsis förekommer. Vibrioner kan också ge upphov till extern otit.

Det är viktigt att tänka på diagnosen under badsäsongen. Normalt behandlar man hudinfektion med antibiotika som bara har effekt på grampositiva bakterier (streptokocker och stafylokocker). Vibrio-arterna har naturlig resistens mot antibiotika såsom exempelvis fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin) och klindamycin (Dalacin).

Tänk på att tydligt ange frågeställningen badsårsfeber eller Vibrio i anamnesrutan på odlingsremissen! Det är inte säkert att dessa bakterier svaras ut, eller ens växer fram, på ”vanlig” sårodling.

Aktuell virusstatistik

Klinisk mikrobiologi presenterar sin analysstatistik för influensavirus A/B, RSV och norovirus löpande. Vi hoppas att information om aktuella virusaktiviteter i vår region ska vara till nytta för er!

Virusstatistiken finns åtkomlig på Region Gävleborgs webbplats.


Med en önskan om en trevlig sommar!

Vårdhygien, Region Gävleborg