Arbetsterapeuter – nätverksträff i maj

Den 3 maj bjuds alla arbetsterapeuter i Gävleborg in till ett professionsnätverk med en första träff i Söderhamn.

Målet med nätverket är att stärka professionen och skapa nätverk där vi tillsammans kan utveckla rehabiliteringsprocessen för våra gemensamma patienter genom kunskapspåfyllnad, kollegialt stöd och god samverkan. Nätverket har sin stomme i God och nära vård samt i den nationella kunskapsstyrningen.

Bakgrunden till initiativet är att det under senaste åren funnits utmaningar i att rekrytera och behålla arbetsterapeuter i länet.  Orsaker som lyfts är bland annat avsaknaden av kollegor inom professionen samt nätverk för samverkan, utveckling och kunskapsutbyte.
 
Tid: 3 maj 2023 10.00–15.00
Plats: CFL i Söderhamn

Anmälan

Anmälan nätverksträff arbetsterapeuter

Anmäl dig senast den 12 april.