Använd både munskydd och visir

Den höga smittspridningen av coronaviruset i samhället återspeglas inom vård och omsorg. För att värna om patientsäkerheten och arbetsmiljön rekommenderar därför vårdhygien att skyddsnivån höjs – använd både visir och munskydd.

Nu rekommenderas både munskydd och visir (exklusive aerosolgenererande procedurer), även i nära kontakt med symtomfria arbetskamrater/patienter/brukare. Detta för att skydda den du möter liksom för att skydda dig som medarbetare mot att smittas av covid-19.

Source control vid alla nära moment

Vid alla nära moment (inom 2 meters avstånd) gäller source control, Covid-19 Source control - Platina id 09-528819 (pdf), exempelvis inom patientnära arbete, på möten och i gemensamma lokaler. Glöm inte att det också gäller i lokaler som till exempel hisshallen, hissen, expeditioner och andra gemensamma utrymmen. Se till att undvika trängsel.

Observera att source control är en kompletterande åtgärd till fysisk distansering.

När det gäller hantering av patienter med misstänkt eller verifierad luftvägssmitta ska berörda medarbetare alltid använda personlig skyddsutrustning mot stänk enligt vårdhygienisk rekommendation. Rekommendationen gäller alla anställda inom vård och omsorg som inte har möjlighet att hålla fysisk distans till personal/patienter/brukare.

Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer - Platina id 09-515686 (pdf)

Covid-19 Source control - Platina id 09-528819 (pdf)

Informationsmaterial och affischer

Coronavirus covid-19 – samlad information om corona