Antibiotika: Strama-app avvecklas 31 december

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, har under flera år haft en app för att vägleda yrkesverksamma i antibiotikafrågor. Vid årsskiftet kommer appen att avvecklas.

Mobilskärm med appar

Region Gävleborgs regionala Strama-app avvecklas 31 december 2023. Därefter kommer appen att tas bort helt.

– Du som använder den regionala Strama-appen i ditt arbete i dag kan då i stället använda den nationella Strama-appen. Den kommer att uppdateras regelbundet, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare och ordförande i Strama Gävleborg.

Syftet med övergången till den nationella Strama-appen är att uppnå en likartad användning i behandlingsrekommendationer över hela landet. 

Uppskattad veterinärdel

I dagsläget innehåller den regionala Strama-appen även en veterinärdel. Distriktsveterinärerna kommer att fortsätta med en separat veterinär-app.

– Veterinärdelen och samarbetet med Strama Gävleborg har varit mycket uppskattat. Distriktsveterinärerna har verksamhet i hela Sverige och kommer därför att fortsätta att göra innehåll för veterinärer i ”app-form”, men i egen regi, säger Michael Segall, överveterinär antibiotika och vårdhygien, distriktsveterinärerna.

Frågor om Stramas app?

Shah Jalal, smittskyddsläkare, Region Gävleborg och ordförande i Strama Gävleborg: shah.jalal@regiongavleborg.se

Michael Segall, överveterinär antibiotika och vårdhygien, Distriktsveterinärerna:
michael.segall@distriktsveterinarerna.se

Nyfiken på frågor som rör antibiotika?

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, verkar för en rationell användning av antibiotika och för en effektiv resistensövervakning.

Är du intresserad av att jobba med Strama-frågor eller vill veta, läs på Stramas webbplats: Strama-samordning - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Du kan också ringa: 026-15 53 07.