Ändrade rutiner för source control: Endast munskydd i alla nära kontakter

Smittspridning av covid-19 har de senaste veckorna minskat stadigt. Med anledning av den minskade samhällssmittan lättas rutinen kring användning av så kallad source control. Från och med 22 juni 2021 rekommenderas att endast använda munskydd (IIR) vid alla nära kontakter.

Rätt och fel med munskydd - affisch

Under flera månader av hög samhällsspridning av covid-19 har rekommendationen att använda både munskydd och visir i alla nära kontakter (mindre än 2 meter) gällt. Nu lättas rekommendationerna till att endast använda munskydd (IIR) vid alla nära kontakter då fysisk distansering inte är möjlig. Visir kan vara ett alternativ vid arbetsmoment då munskydd inte anses lämpligt.

För närvarande gäller dessa rekommendationer oavsett vaccinationsstatus, genomgången covid-19-infektion eller påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2. Rekommendationen riktar sig till all personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, samt tandvård. Verksamhetschef/Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beslutar hur denna rekommendation tillämpas i varje verksamhet.

OBS! Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 infektion gäller alltid instruktioner enligt ”Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer”!

Länkar

Förutsättningar för anpassning av source control (Dokument-ID: 09-583918)

Covid-19 source control (Dokument-ID: 09-528819)

Så använder du munskydd (pdf)