Ändrade covidrutiner från den 1 maj

Rutinerna kopplat till source control ändras den 1 maj. Det innebär bland annat att du i vården inte längre behöver använda munskydd och/eller visir vid nära patientkontakt. Riskbedömningar och anpassningar ska dock göras av verksamhetschef, klinikchef eller MAS.

Ändringen görs på grund av att antalet smittade med covid-19 har fortsatt ligga på en låg nivå både i Gävleborg och i övriga landet. Det samma gäller för patienter i behov av sjukhusvård.

Detta gäller: 

  • Verksamhetschef, klinikchef eller MAS kan för varje enhet inom vård och omsorg samt tandvård göra en egen riskbedömning och anpassningar av Source control – Platina id 09-673012 (pdf).
  • Vid luftvägssymtom hos patienter gäller samma rutiner som tidigare kring skyddsutrustning.
  • För personal inom vården gäller fortfarande att du ska stanna hemma om du är sjuk till dess du haft minst 1 dygns feberfrihet och haft påtaglig allmän förbättring.

Beslutet är taget av hälso- och sjukvårdsdirektören efter rekommendation från vårdhygien och smittskyddsläkaren. Det kan ändras vid förändringar i smittoläge och omprövas annars senast den 1 juni.

Rutinen Covid-19 – Vårdhygieniska rekommendationer – Platina id 09-515686 (pdf) har uppdaterats i samband med beslutet.