Akutflödet på Sandvikens närsjukhus stängs

Sista dagen akutflödet är öppet är fredag 13 januari.

Förändringen påverkar patienter som tillhör dessa hälsocentraler:

  • Sandviken Norra Din hälsocentral
  • Sandviken Södra Din hälsocentral
  • Storvik Din hälsocentral

Från måndagen den 16 januari ska patienter åka till den hälsocentral de tillhör för samtliga tidsbokade vårdbesök. Patienterna kontaktar först sin hälsocentral och får en besökstid.

Förändringen genomförs för att alla patienter inom primärvården ska få vård på sin egen hälsocentral.

Besöksadresser (anmälan i receptionen):

  • Sandviken Norra Din hälsocentral, plan 5, Lasarettsleden 4, Sandviken
  • Sandvikens Södra Din Hälsocentral, plan 3, Lasarettsleden 4, Sandviken
  • Storvik Din hälsocentral, Landsvägen 35, Storvik

Kontakt

Sam Staxäng, vårdenhetschef, Sandviken Norra Din Hälsocentral, sam.staxang@regiongavleborg.se, 026-27 83 23, 072-451 49 42