80 år och äldre kan boka vaccination

Nu kan personer som är 80 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Samtidigt fortsätter vaccinationerna av personer med hemtjänst, hemsjukvård och deras hushållsmedlemmar, samt personal i kommunal vård och äldreomsorg.

Från torsdag 11 februari kan personer som är 80 år och äldre boka tid för vaccination mot covid-19.

Erbjudandet gäller dem som fyller 80 under 2021, det vill säga invånare födda fram till 31 december 1941. Region Gävleborg har fortfarande mycket begränsat med vaccin och påbörjar därför fas 2 i liten skala med den allra äldsta gruppen.

Åldersgruppen över 80 år läggs därmed till de tidigare priogrupperna i fas 1, som kan fortsätta att boka tid för vaccination. Det gäller personer med hemtjänst och hemsjukvård, personer som de bor tillsammans med samt personal i kommunal vård och äldreomsorg.

– Huvudmålet med vaccinationsstrategin är att skydda de mest utsatta medborgarna från smitta, och vi vet att hög ålder är en viktig riskfaktor, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

– Det är människors behov som ska styra i vilken tur de erbjuds att vaccineras, så därför är det så klart med rejäl tillfredsställelse som jag kan konstatera att Region Gävleborg nu gör det möjligt för våra allra äldsta att boka sig för att ta vaccinet.

Respektera prioordningen för tidbokning

Länsinvånare över 80 år kommer att få skriftlig information med posten om vaccinationserbjudandet och hur man bokar vaccinationstid. De som redan vaccinerat sig för att de har hemtjänst eller hemsjukvård kan bortse från erbjudandet.

Den som har möjlighet att söka information digitalt kan gå in på 1177.se/Gavleborg.

– Det kommer att ta ett antal dagar att trycka och distribuera den skriftliga informationen, men den kommer, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Samtidigt ber Tina Mansson Söderlund om respekt för turordningen till bokning.

– Vi ber övriga äldre mellan 65-79 år att inte ställa sig i telefonkö till vaccinationstider eftersom de ändå inte kan erbjudas tid just nu. Alla kommer att få vaccin och den åldersgruppen kommer också att informeras via brev när blir dags.