Beviljade projekt och företagsstöd

Region Gävleborg beviljar varje år nya medel för regional utveckling till företag och projekt. Det ingår i det regionala utvecklingsansvaret där länen i landet får statliga medel att fördela ut till regionala utvecklingsprojekt och företag som bidrar till hållbar regional utveckling och ökar Gävleborgs attraktionskraft för oss som bor i, verkar i eller längtar till Gävleborg.

Möjligheternas region är ett magasin om projekt och företag i länet som beviljats ekonomiskt stöd. De beviljade medlen utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala kostnaden. Företagen står själva för en stor del av investeringskostnaden och projekten behöver ytterligare medfinansiering för att kunna ta del av medlen.

Möjligheternas region - Projektmedel & företagsstöd beviljade 2019 (e-magin)

Möjligheternas region - Projektmedel & företagsstöd beviljade 2019 (pdf) 

Artiklar ur magasinet