Länsplan för regional transportinfrastruktur

Region Gävleborg har i uppdrag av regeringen att ansvara för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. I den regionala infrastrukturplanen för 2018-2029 framgår vilka satsningar i Gävleborgs infrastruktur som kommer att göras under perioden.

Länsplanen har både ett lokalt och regionalt perspektiv och det finns nationella mål och ramar från regeringen. Den fastställer utveckling och åtgärder av länets infrastruktur. I planen finns främst satsningar på vägar, kollektivtrafikanläggningar, cykelvägar och medfinansiering till kommunala infrastrukturinvesteringar. Planen uppdateras ungefär vart fjärde år.

Länsplan 2022–2033

Regional infrastukturplan 2022–2033 för Gävleborgs län - länsplan för regional transportinfrastruktur (pdf)

Trafikåtgärder i Gävleborg

Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Region prioriterar inom länsplanen. De projekt i Gävleborgs län som helt eller i någon del finansieras via länsplanen och som har egna projektsidor är:

 • E16, genomfart Hofors
 • Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län
 • Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder
 • Väg 50/637, Cykelstråk Söderhamn–Florhed–Söderala
 • Väg 678, Ullungsfors, förbättrad trafiksäkerhet
 • Väg 68/513, Torsåker, korsningsåtgärder
 • Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhetsåtgärder
 • Väg 83/696, Järvsö
 • Väg 84, Kyrksjönäsvägen, förändrad genomfart Ljusdal
 • Gävle hamn, ny spåranslutning
 • Gävle–Sundsvall, dubbelspår

Mer information om respektive projekt hittar du på Trafikverkets webbplats.

Regional cykelplan

Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen fastställdes av Trafikverket våren 2018.

Regional cykelplan Gävleborgs län (pdf)

Sammanställning – Behov av gång- och cykelvägar (pdf)

Nationell plan för transportsystemet

Den nationella planen för transportsystemet tas fram av Trafikverket. De vägar i Gävleborg som prioriteras i den nationella planen är E4, E16 E45 och väg 56. Därtill ingår även järnvägen samt drift och underhåll för både väg och järnväg i nationell plan. 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Läs mer om Trafikverkets arbete i Gävleborg på Trafikverkets webbplats.

Relaterade dokument

Relaterade dokument finns under Rapporter och publikationer, där finns exempelvis regionala utvecklingsstrategin, infrastrukturprogram och tidigare länstransportplan.