Personer står med sina cyklar på snötäckt cykelbana.

Vintercyklisten Gävleborg

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om!

Anmälan

Nu kan du bli en av årets vintercyklister. Om du tillhör någon av följande arbetsgivare eller kommuner kan du ansöka om att bli vintercyklist.

 • Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
 • Assemblin EL
 • Bollnäs
 • Billerud
 • Gavle Drift & Service
 • Gävle Energi
 • Gavlefastigheter
 • Gavlegårdarna
 • Gävle Parkeringsservice AB
 • Högskolan i Gävle
 • Järnvägsmuseet
 • Ljusdal
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Milbogården
 • Milboskolan
 • Polhemskolan
 • Region Gävleborg
 • Sjöängsskolan
 • Söderhamn
 • Tullverket

Ansökningsformulär – ansökan är öppen 12 september–16 oktober 2022.

Visst kan man cykla på vintern

Syftet med Vintercyklisten är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern. De som antas till utmaningen ska cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan. Deltagaren behöver även registrera sina cykelresor med hjälp av en app. Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Utrustningen består av:

 • Dubbdäck
 • Sadelskydd
 • Reflexväst

Alla som deltar i Vintercyklisten Gävleborg ska använda cykelhjälm.

Förbättrad hälsa och ökat välmående

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten.

– Vi måste ändra våra resvanor. Gävleborgs län har högre utsläpp av växthusgaser från transporter än rikssnittet och det mest hållbara fordonet är utan tvekan cykeln. Region Gävleborg ska bidra till att fler kan välja cykeln oftare, även på vintern, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd.

Under 2021/2022 bidrog vintercyklisterna i Gävleborg till minskade koldioxidutsläpp – nästan tio ton (!) dessutom. Genom att cykla till och från jobbet har de även varit mindre sjuka.

Av de 140 vintercyklisterna ansåg 94 procent att deltagandet var mycket positivt eller positivt för dem. Drygt 90 procent uppger att deras hälsa har påverkats mycket positivt eller positivt och av vintercyklisterna kommer 96 procent att fortsätta cykla till och från jobbet även nu efter vintercyklistens slut.

Se resultatet från de tidigare omgångarna av Vintercyklisten Gävleborg