Gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till elever och pedagoger i förskoleklasser och klasser i årskurs 1–6. Skolorna ska under två valfria veckor under september eller oktober samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

 

De skolor som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner prispengar ur den nationella prispotten.

Region Gävleborg delar ut priser till de tre bästa skolorna i Gävleborg, första pris är 10 000 kr, andra 5 000 kr, tredje 3 000 kr. Pengarna ska användas så att fysisk aktivitet främjas.

Främja hälsa och bidra till en bättre miljö

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling arrangerar Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik - den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Målsättningen är inte bara att främja hälsan hos barn och unga utan även bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Gå och cykla till skolan 2022

Totalt deltog 17 skolor och 3 000 elever från Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun i Gå och cykla till skolan 2022.

De tre skolor som lyckades bäst med utmaningen var:

  1. Skolbyn, Hudiksvalls kommun. Skolbyn blev näst bäst i den nationella tävlingen.
  2. Ede skola, Hudiksvalls kommun.
  3. Stentägtskolan, Söderhamns kommun

Ett stort engagemang från det lokala näringslivet har bidragit till att informationsmaterial om Gå och cykla till skolan har kunnat tas fram gratis. Näringslivet har också arbetat aktivt med att sprida information om barns utsatthet i trafiken.