Gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till elever och pedagoger i förskoleklasser och klasser i årskurs 1–6. Skolorna ska under två valfria veckor under september eller oktober samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

De skolor som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner prispengar ur den nationella prispotten.

Region Gävleborg delar ut priser till de tre bästa skolorna i Gävleborg, första pris är 10 000 kr, andra 5 000 kr, tredje 3 000 kr. Pengarna ska användas så att fysisk aktivitet främjas.

Anmälan

Mer information samt anmälan hittar du på www.trafikkalendern.se. Vid frågor kontakta Camilla Bergholm på telefon (0768-83 83 22) eller via mejl camilla.bergholm@trafikkalendern.se.

Främja hälsa och bidra till en bättre miljö

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling arrangerar Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik - den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Målsättningen är inte bara att främja hälsan hos barn och unga utan även bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Totalt 14 skolor från Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun deltog i Gå och cykla till skolan 2020. De tre skolor som lyckades bäst med utmaningen var: 

  • Ede skola, Hudiksvalls kommun
  • Skolbyn, Hudiksvalls kommun
  • Njutångers skola, Hudiksvalls kommun