Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg är en utmärkelse till arbetsplatser i Gävleborg som gör det lätt för anställda att välja cykeln, både till/från arbetet och i tjänsten. Utmärkelsen ger arbetsplatsen stärkt image samt ökar möjligheten till vardagsmotion för de anställda vilket påverkar deras hälsa positivt.

Utmärkelsen består av ett antal kriterier som är uppdelade i tre nivåer, en, två och tre stjärnor. Alla kriterier i nivå ett ska uppfyllas för att erhålla en stjärna. Använd checklistan för att se vilka kriterier som din arbetsplats uppfyller och vad som krävs för att bli en cykelvänlig arbetsplats. 

Det är Energi- och klimatrådgivaren, i den kommun som arbetsplatsen tillhör, som tar kontakt och arbetar igenom kriterierna med arbetsplatsen. Samma person gör sedan diplomeringen på uppdrag av Region Gävleborg. Vid diplomeringen erhålls ett bevis som visar antalet stjärnor som arbetsplatsen har uppnått.

Anmäl din arbetsplats genom att skicka ett meddelande till mobilitetskontoret@regiongavleborg.se.

Att bli en cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt. 

Om du har frågor som rör utmärkelsen, skicka ett meddelande till mobilitetskontoret@regiongavleborg.se

Lycka till!