Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg är en utmärkelse till arbetsplatser i Gävleborg som gör det lätt för anställda att välja cykeln, både till/från arbetet och i tjänsten.

Utmärkelsen ger arbetsplatsen stärkt image samt ökar möjligheten till vardagsmotion för de anställda vilket påverkar deras hälsa positivt. 

Att bli en cykelvänlig arbetsplats kostar inget. Bara lite extra energirik trampkraft.

Lycka till!

Kriterier

Som stöd i ert arbete finns det en checklista med ett antal kriterier fördelade på tre nivåer, en, två och tre stjärnor. Uppfyller din arbetsplats tre stjärnor får ni ett diplom som visar hur cykelvänliga ni är.

Använd checklistan för att se vilka kriterier som din arbetsplats uppfyller och vad som krävs för att bli en cykelvänlig arbetsplats.