Bakgrund

Demonstrationssträckan

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova har upphandlat en rapport för hur svenska vägtransportsystemet ska fortsätta att utvecklas i framtiden och om elväg för tung fordonstrafik är det bästa alternativet.

För att få fram det önskade beslutsunderlaget bestämdes att två demonstrationssträckor, baserade på två olika tekniker, ska byggas och testas på var sin vägsträcka i Sverige. Demonstrationssträckan på E16 mellan Trafikplats Hillsta (Kungsgården) och Trafikplats Sandviken Västra (i riktning mot Gävle) är en av dem. Sträckan har i ena riktningen försetts med stolpar med 60 meters mellanrum som bär upp elledningar i högra körfältet. Stolparna skyddas av ett räcke.

Utanför vägområdet, vid rastplatsen, finns en transformator med övervakningspersonal att finnas. Systemet är automatiskt, men under demonstrationsperioden kommer anläggningen vara bemannad när den är i drift. Rastplatsen har försetts med en elektrifierad slinga för att kunna demonstrera start och stopp med lastbilarna. Försöken beräknas vara avslutade 2020.

Projektet är ett samarbete mellan industri, akademi och myndigheter där Region Gävleborg samordnar. Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania och Siemens är huvudfinansiärer av projektet.

Demonstrationsperiod

Demonstrationsperioden pågår mellan juni 2016-december 2019. Under en vecka varje månad trafikeras sträckan av två olika hybridlastbilar. Lastbilarna skiljer sig från vanliga transporter endast genom en strömavtagare. De har en elektrisk drivlina och kan köras på elväg eller internt batteri, tyst och miljövänligt. De har också en vanlig förbränningsmotor som körs på förnybar diesel (HVO). Lastbilarna kör nyttolast från industrin under demonstrationsperioden och ger ingen påverkan på trafikbelastningen i området.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna till att i framtiden ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med ett mer klimatvänligt alternativ. 

Region Gävleborg koordinerar samarbetet och en mängd parter samverkar. Några av de medverkande är Siemens, Scania, Sandvik, Ovako, Outokumpu, SSAB, Boliden, Stora Enso, Midroc, PEAB, Sandvikens kommun, Sandviken Energi, Gävle Energi, Gävle Hamn, Mellansveriges Logistiknav, Ernsts Express, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gästrike Räddningstjänst, Polisen, SOS Alarm, KTH, Handelshögskolan, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.

Under demonstrationsperioden ansvarar Region Gävleborg, Sandvikens kommun och Sandbacka Park tillsammans för ett besökscenter vid Sandbacka Park. Här samlas internationella besök och olika forsknings-, utvecklings- och projektgrupper för att arbeta med frågor om säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift och underhåll samt utveckling av kringtjänster.

Frågor och svar

Frågor och svar om elvägen (pdf)