Världens första elväg på E16

Region Gävleborg drev sedan 2013 världens första fungerande elvägsprojekt på allmän väg - ElvägE16, mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården.

Projektet drevs på Trafikverkets uppdrag och blev en stor succé med över 2600 besökare från 31 länder – utan att belasta skattebetalarna i Gävleborg.

Efter fyra år av lyckad test- och demonstrationsverksamhet monterades elvägen ned enligt plan våren 2020. Projektet har hållit sig inom såväl tidplan som budget och har finansierats av Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania, Siemens, samt för besöksverksamheten ERUF och Regionala utvecklingsanslag. Elvägsprojektet i Gävleborg har drivit på arbetet med elektrifiering av tunga transporter i flera länder, främst Sverige och Tyskland.

Så fungerar elvägar

Tung trafik är svår att elektrifiera, då den kräver mycket energi samtidigt som batterierna tar vikt och plats av lasten. Batteristorleken måste dimensioneras för att maximera lastutrymme och vikt, och det finns sällan tid att stå stilla för att ladda. Elväg är ett sätt att ladda batterierna under färd på lämpliga sträckor längs högtrafikerade transportstråk.

Ovanför vägbanan finns luftledningar som förser fordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Luftledningen är lågspänd likström som hos trådbussar och spårvagnar. En lastbil med elektrisk drivlina förses med en enkel påbyggnad bakom hytten där en strömavtagare – pantograf – ansluts till fordonets elsystem. I projektet ElvägE16 används standardlastbilar med hybriddrift, d v s möjligheten att köra både på el- och/eller dieselmotor.

På pantografen sitter en sensor som känner av om det finns en ledning av rätt typ ovanför fordonet. Pantografen kan ansluta i full fart, och matar då ner ström till bilens batteri och elmotor för att ladda lastbilens batteri och driva elmotorn. Lastbilen kan oberoende av elvägen köras utanför elvägen på batteri, diesel eller – i framtiden – andra drivkällor, t ex bränslecell/vätgas. Lastbilen fungerar i allt väsentligt som en helt vanlig lastbil. Att t ex byta fil, även i höga hastigheter, är inga problem. Skillnaden är att lastbilen kan drivas tyst och utsläppsfritt på el, och att den kan ladda batterierna även under färd.