Världens första elväg på E16

I Sandviken finns världens första elväg i befintligt vägnät. Demonstrationssträckan på två kilometer ligger på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Anläggningen har använts under dryga två och ett halvt år, för att se hur väl anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Sverige arbetar för en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030, och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Elvägsprojektet är en del av det arbetet, och syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Projektet samordnas av Region Gävleborg och finansieras av Trafikverket, Energimyndigheten, VINNOVA, Scania och Siemens. Projektet beräknas pågå fram till 2020.

I nästa steg kommer en längre pilotsträcka för elväg att byggas. Var och när är i nuläget inte bestämt, men besked från Trafikverket väntas till sommaren 2019.

Så fungerar elvägar

Tung trafik är svår att elektrifiera, då den kräver mycket energi samtidigt som batterierna tar vikt och plats av lasten. Batteristorleken måste dimensioneras för att maximera lastutrymme och vikt, och det finns sällan tid att stå stilla för att ladda. Elväg är ett sätt att ladda batterierna under färd på lämpliga sträckor längs högtrafikerade transportstråk.

Ovanför vägbanan finns luftledningar som förser fordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Luftledningen är lågspänd likström som hos trådbussar och spårvagnar. En lastbil med elektrisk drivlina förses med en enkel påbyggnad bakom hytten där en strömavtagare – pantograf – ansluts till fordonets elsystem. I projektet ElvägE16 används standardlastbilar med hybriddrift, d v s möjligheten att köra både på el- och/eller dieselmotor.

På pantografen sitter en sensor som känner av om det finns en ledning av rätt typ ovanför fordonet. Pantografen kan ansluta i full fart, och matar då ner ström till bilens batteri och elmotor för att ladda lastbilens batteri och driva elmotorn. Lastbilen kan oberoende av elvägen köras utanför elvägen på batteri, diesel eller – i framtiden – andra drivkällor, t ex bränslecell/vätgas. Lastbilen fungerar i allt väsentligt som en helt vanlig lastbil. Att t ex byta fil, även i höga hastigheter, är inga problem. Skillnaden är att lastbilen kan drivas tyst och utsläppsfritt på el, och att den kan ladda batterierna även under färd.