Seminarium 2022

Den 28 januari 2022 genomfördes ett digitalt seminarium för att öka kunskapen och helhetssynen på elkraftsförsörjningen i Gävleborg.

Föreläsare från olika delar inom elsystemet berättade hur elförsörjningen ser ut idag och hur stort behovet av el är framöver. Efter det följde diskussioner med beslutsfattande politiker och experter från sakområden om vilka utmaningar vi står inför och vad som är viktigt för att komma framåt.

- Det behövs dialoger mellan olika parter och det här var ett första tillfälle att skapa samsyn kring elfrågor. Alla som jobbar med detta har ett ansvar och behöver ställa sig frågan hur de själva kan bidra för att hitta lösningar. Samarbetet är en förutsättning för att vi tillsammans ska klara av att försörja länet med elkraft, säger Olof Linde, strateg Region Gävleborg. 

Se seminariet i efterhand

Här kan du ta del av den digitala sändningen.

Del 1:
Elkraftens roll för omställning och utveckling – behov, utmaningar och lösningar

 

Del 2:
Vad pågår i Gävleborg – case från elsystemets olika delar

 

Del 3:
Framåt! Vad vill vi och vad kan vi påverka i Gävleborg – panelsamtal 

Medverkande

Föreläsare:
Åsa Pettersson, Energiföretagen
Frank Krönert, Sweco
Tobias Edfast, Svenska kraftnät
Christer Andersson, Vindkraftscentrum
Per Selldén, Ellevio
Åsa Forsberg, Vattenfall Eldistribution
Anders Lundell, Mid Sweden Hydrogen Valley
Göran Nyström, Ovako
Linda Astner, Gävle Hamn
Mathias Cehlin, Högskolan i Gävle

Panelsamtal:
Jörgen Edsvik, Gävle kommun
John Erik Jansson, Söderhamns kommun
Marie Centerwall, Bollnäs kommun
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande
Daniel Badman, Svensk Vindenergi
Per Selldén, Ellevio
Maria Andersson, Länsstyrelsen
Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren
Erik Dotzauer, Högskolan i Gävle

Moderator:
Karin Bodén

Arrangörer:
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande
Per Bill, landshövding
Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

Samarbetspartners och finansiärer

Elkraftsseminariet anordnades av Region Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg inom samverkansforumet Aren Elkraft, som finansieras av Tillväxtverket.