Bredband

Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt samhälle. Bredband är en digital motorväg som ger möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster.

Syftet med detta är att möta framtidens behov av hastighet/kapacitet för de tjänster som finns och som är på väg fram. I den nationella strategin finns tre mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regional handlingsplan för bredband 2019-2025

Region Gävleborg har arbetat fram ett förslag till en regional handlingsplan för utbyggnaden av bredband i Gävleborg. Arbetet med handlingsplanen har skett i nära samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner.

I planen beskrivs nuläget, bredbandsmål, fokusområden, utmaningar och kostnader. 

Föreslagen handlingsplan har skickats ut på remiss och sista svarsdag är den 21 augusti 2019.

Läs remissen Regional handlingsplan för bredband (pdf)

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med bredbandfrågor