Dialogkonferens i Gävle

Risken finns att mångmiljonbelopp i EU-stöd kommer att försvinna efter 2020. Den 17 april 2018 höll Region Gävleborg, Region Värmland och Region Dalarna, tillsammans med intresseföreningen Bergslaget, en konferens för att påverka förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik utveckling där vi lyfter värdet av sammanhållningspolitiken.

Film från konferensen

Presentationer och posters från konferensen

Rapport dialogkonferensen - "Dialogues on Chohesion Policy"  (pdf)

Bredband (pdf)

Framtidsutsikter för sammanhållningspolitiken (pdf)

KIVO (pdf)

Knowledge Transfer Partnerships KTP (pdf)

Region innovation (pdf)

Regionalt utvecklingskapital (pdf)

Strukturfonden (pdf)

Vi förändrar arbetsmarknaden (pdf)

Poster konferens (pdf)