Illustration för Regional utvecklingsstrategi, RUS

Framstegsdagar

Region Gävleborgs Framstegsdagar för hållbar regional utveckling är ett tillfälle för regionala utvecklingsaktörer att mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

Framstegsdagarna riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra regionala utvecklare. Region Gävleborg bjuder in dig som jobbar med lokala och regionala utvecklingsfrågor inom kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer eller föreningsliv, eller som på annat sätt verkar för en hållbar regional utveckling.

Framstegsdag 2022

Årets inspirationsdag för hållbar regional utveckling hade temat omställning. Under dagen synliggjordes resultaten av det regionala utvecklingsarbetet med fokus på vad det innebär att ställa om inom regional utveckling.

Den 12 maj välkomnades över 200 deltagare, både fysiska och digitala, till Framstegsdag 2022. De som deltog fysiskt fick en heldag på CFL i Söderhamn.

Under den fullspäckade dagen hade deltagarna möjlighet att både ta del av, och ha en aktiv roll i läget i länet just nu. Inspirerande föreläsningar och goda exempel varvades med produktiva verkstäder och tillfällen till samskapande och dialog.

Läs mer om de goda exempel och verkstäder som presenterades och genomfördes under dagen: Goda exempel och verkstäder.