Vinnare i innovationstävling pakettjänster och transporter

Predictive Movement blev vinnare i innovationsutmaningen inom paket- och logistiktjänster.

Innovationsutmaningen lanserades den 5 februari 2020 och var öppen för anmälningar och tävlingsbidrag fram till den 3 augusti 2020. Vinnaren utsågs den 2 september 2020.

Delar av juryns motivering lyder:

Predictive Movement tar genom sitt bidrag viktiga steg mot en systemförändring som har stor potential att förändra paketdistribution på landsbygden i grunden. Laget har tagit ett helhetsgrepp på hållbarhet och lyckats också gå från vision till en praktisk nivå i flera led. En viktig bidragande del till varför laget vinner är att deras lösning skapar förutsättningar för att alla involverade ska våga dela och ta emot data. Lösningen bygger neutralitet vilket utgör grunden för tillit i systemet mellan aktörer.

Mer om juryns motivering och övriga finalister

Här finns filmer från slutkonferensen med Sveriges Paketombud