Regional serviceutveckling

Regional serviceutveckling ska stärka tillgången till kommersiell och offentlig service i Gävleborgs gles- och landsbygd genom samverkan med olika aktörer.

Kommersiell service är en förutsättning för att kunna bo, leva och verka på landsbygden. En välplanerad infrastruktur för varudistribution, liksom tillgång till snabbt och säkert bredband, är viktiga komponenter för att den kommersiella servicen ska fungera.