Fotograf: Katarina Hansson

Regional serviceutveckling

Regional serviceutveckling ska stärka tillgången till kommersiell och offentlig service i Gävleborgs gles- och landsbygd genom samverkan med olika aktörer.

Kommersiell service är en förutsättning för att kunna bo, leva och verka på landsbygden. En välplanerad infrastruktur för varudistribution, liksom tillgång till snabbt och säkert bredband, är viktiga komponenter för att den kommersiella servicen ska fungera.

Unik rapport om arbetet med service på landsbygden

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Nu är slutrapporten klar och med bilder och berättelser går det nu att ta del av hur arbetet bedrivits.

Blick - Magasin (e-magin)