Nationell landsbygdsträff 2021

Den 10 februari 2021 arrangerar Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen. Tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner bjuder vi in dig som verkar på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Träffen riktar sig till dig som är möjliggörare för landsbygdsutveckling.

Under dagen lyfter vi de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. Du som deltar får inspiration, kunskapsutbyte och samtal med hela landsbygdssverige.

Just nu pågår arbetet med att ta fram programmet för träffen, men du kan redan nu anmäla dig. Gå till den här sidan för att anmäla dig. Se också till att boka in den 10 februari i din kalender.

För mer information om träffen och programinnehållet, kontakta Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverkets kansli. Fullständigt program kommer i mitten av januari. Övrig information om anmälan kontakta Evelina Selander.

Välkommen!

Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner

Läs om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/mejl