Magnus Brink och Helmut Klingenberg
Fotograf: Katarina Hansson

Kommersiell service

För att det ska gå att bo, leva och verka på landsbygden är tillgängligheten till grundläggande service avgörande. För att stärka arbete med kommersiell service finns ett Regionalt serviceprogram (RSP) där Region Gävleborgs roll är att samordna arbetet med kommersiell service.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Region Gävleborg arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel i landsbygder. Denna samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service såsom post/paket, apotek och betaltjänster.

Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Gävleborg och dess insatser är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. Det ger förutsättningar för både äldre och yngre personer att bo kvar, gör det mer attraktivt för barnfamiljer att flytta in och möjliggör för företagare att vara verksamma på landsbygden.

Arbetet bedrivs aktivt genom ett regionalt serviceråd. Servicerådet ska följa arbetet med det regionala serviceprogrammet och vara med och identifiera och genomföra insatser. Representanter från Region Gävleborg, Länsstyrelsen och samtliga kommuner i Gävleborgs län ingår i servicerådet.

Regionalt serviceprogram

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för att erbjuda kommersiell service till medborgare och företag, inom rimliga avstånd, så att de kan bo, leva och verka på landsbygden. Serviceprogrammet syftar till att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service.

Stöd och finansiering

Stöd och finanisering till kommersiell service. För prioriterad dagligvarubutiker, drivmedelsstationer samt företag som tillhandahåller betaltjänstlösningar.

Unik rapport om arbetet med service på landsbygden

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Slutrapporten med bilder och berättelser  går nu att ta del av.

Blick - Magasin (e-magin)

 

 

Kontakt