Konferens 2021

Region Gävleborg bjöd den 17 november 2021 in till konferens för att presentera resultatet av den Jämlikhetsutredningen som initierades 2019.

Förutom en presentation av utredningens resultat föredrog Anna Balkfors, senior konsult på Ramboll, om vad som är viktigt för att gå från ord till handling. Hennes föredrag byggde på hennes lärdomar från arbetet med Jämlikhetskommissionen, Kommissionen för jämlik hälsa och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Dessutom hölls ett antal panelsamtal med aktörer i länet.

Se konferensen i efterhand

För dig som missade konferensen finns möjlighet att ta del av inspelningar från tillfället.

Inledning

Välkommen och praktisk information. Moderator: Emma Mårtensson, strateg vid Region Gävleborg. Deltar i samtalet gör: Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Göran Angergård, regiondirektör samt Maria Sundman, strateg vid Region Gävleborg och samordnare för utredningen.

Utredningens resultat och förslag på åtgärder

Lina Hedman och Katarina Lundin, utredare vid Region Gävleborg samt Maria Sundman, strateg vid Region Gävleborg.

Föreläsning på temat från ord till handling, panelsamtal samt avslutning

 

Från ord till handling

Erfarenheter och lärdomar från Jämlikhetskommissionen, Kommissionen för jämlik hälsa och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Anna Balkfors, senior konsult vid Ramboll.

Panelsamtal 1 - vad är viktigt nu för att få till förändring?

Moderator: Emma Mårtensson, strateg vid Region Gävleborg. Deltar i samtalet gör: Göran Angergård, regiondirektör, Erik Hedlund, kommunchef vid Nordanstigs kommun, Jeanette Radstake, sektionschef vid Arbetsförmedlingen samt Anna Balkfors, senior konsult vid Ramboll.

Panelsamtal 2 - vad kan vi lära oss av det som redan pågår?

Moderator: Emma Mårtensson, strateg vid Region Gävleborg. Deltar i samtalet gör: Lotta Skärberg, rektor vid Bollnäs Folkhögskola, Josefine Wennelin, strateg vid Gävle kommun samt Ingrid Nyström, näringslivsutvecklare vid Söderhamns kommun.

Panelsamtal 3 - vad tar vi med oss från dagen och hur går vi vidare härifrån, gemensamt och var för sig?

Moderator: Emma Mårtensson, vid strateg Region Gävleborg. Deltar i samtalet gör: Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande vid Sandvikens kommun samt Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande vid Hudiksvalls kommun.

Avslutning
Emma Mårtensson, strateg vid Region Gävleborg.

Föreläsarnas presentationsmaterial

Lina Hedman och Katarina Lundin - Resultat från Jämlikhetsutredningen - hur ser det ut? (pdf)
Maria Sundman – Resultat från Jämlikhetsutredningen - vad behöver vi göra? (pdf)
Anna Balkfors – Från ord till handling (pdf)
Josefine Wennelin – Gävle kommun (pdf)
Lotta Skärberg – Bollnäs Folkhögskola (pdf)
Ingrid Nyström - Söderhamns kommun (pdf)