Boka in den 17 november!

Region Gävleborg bjuder in till konferens den 17 november 2021 då resultatet av jämlikhetsutredningen presenteras och vi tillsammans tar nästa steg för ett mer jämlikt Gävleborg.

Anmäl dig redan idag till en innehållsrik och kunskapshöjande eftermiddag där resultatet från den jämlikhetsutredning som regionstyrelsen i Gävleborg initierade 2019 kommer presenteras och vi för samtal med representanter från länet om hur vi skapar ett mer jämlikt Gävleborg. Du kommer även få ta del av:

  • Finansminister Magdalena Anderssons tankar om regeringens fortsatta arbete utifrån Jämlikhetskommissionens betänkande.
  • Anna Balkfors, seniorkonsult Ramboll. Anna ger sin syn på vad som blir viktigt för att gå från ord till handling, utifrån lärdomar från Jämlikhetskommissionen, Kommissionen för jämlik hälsa och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Konferensen vänder sig till intresserade tjänstepersoner i hela Gävleborg - strateger, chefer, politiker, verksamma inom kommun, region, statlig myndighet, civilsamhälle, akademi eller näringsliv.

Konferensen Jämlikt Gävleborg

Dag: Onsdag 17 november 2021
Tid: 13.00-17.00
Plats: Digitalt
Kostnad: Konferensen är avgiftsfri
Anmälan

Inbjudan - uppstartskonferens Jämlikt Gävleborg (pdf)